Aktuelt

19. september 2016

Forsyningen Allerød Rudersdal A/S er ved at bygge et nyt bassin ved det tidligere Rundforbi Renseanlæg, Egebækvej 131, Nærum.

9. september 2016

Forsyningen Allerød Rudersdal vil i løbet af de næste to uger etablere en ny spildevandspumpestat

Driftsforstyrrelser