Aktuelt

25. maj 2016

Forsyningen Allerød Rudersdal A/S vil i løbet af 2016 etablere en ny kloakledning fra gadekæret

18. april 2016

Allerød Spildevand får i 2016 nogle ekstraordinært store meromkostninger.

Driftsforstyrrelser

Onsdag, den 25.maj 2016 kl. 10

I den angivne periode skal alle forbrugshaner være lukkede.